Všeobecné podmínky a pravidla soutěže

Pořadatelem soutěže je Project Events s.r.o.,
se sídlem Tuřanka 574/34, Slatina 627 00 Brno
IČ: 17548268

Soutěž probíhá ve třech kolech
1. online checking - verifikace
2. osobní účast na Right eventu
3. finále

Do finále postupují soutěžící na základě výběru poroty.

1. Podmínky účasti v soutěži
a) Soutěže se mohou zúčastnit biologické ženy ve věku 18 až 25 let.
b) Soutěžící nejsou omezeny požadavky na minimální výšku či míry.
c) Soutěže se mohou zúčastnit i ženy, které se již naší i jiné soutěže v minulosti zúčastnily. Vyjma absolutní vítězky.
d) Uvedení nepravdivých informací o věku, občanství, či trvalém pobytu jsou důvodem k okamžité diskvalifikaci v soutěži pro daný ročník i ročníky následující.
i) Soutěže se mohou účastnit i ženy, které mají tetování.

Pořadatel si vyhrazuje právo dívku vyřadit ze soutěže i bez udání důvodů. Především pak z důvodů:
- uvádění nepravdivých informací
- poškozování dobrého jména soutěže
- nedodržování předem sjednaných pravidel a podmínek
- vulgární chování
- agresivní chování

2. Porota
a) Složení poroty je plně na rozhodnutí organizátorů soutěže.
b) Rozhodnutí poroty je neměnné a nelze se proti němu odvolat.
c) Určení počtu postupujících dívek z casting do semifinále je plně v kompetenci členů poroty.
d) V semifinále vybírá porota deset postupujících finalistek a dvě náhradnice.
e) Členem poroty nesmí být nikdo v přímém vztahu se soutěžícími.

3. Right eventy a verifikace
a) Prvním kolem soutěže je registrace a online checking. Jedná se o verifikaci uchazečky prostřednictvím video hovoru online.
b) Pro účast na Right eventu musí být dívky registrované. Registrace je možná on-line formulářem na webové prezentaci soutěže missright.net.
c) Všechny soutěžící musí být přítomny v místě konání Right eventu nejpozději 10 minut před jeho začátkem.
d) Right event se skládá ze dvou kol. První kolo: soutěžící oblečená v plavkách - vlastní představení soutěžící (uzavřená společnost - není dostupné pro veřejnost). Druhé kolo: rozhovory a volný networking v koktejlových šatech s porotou. Jednotlivé Right eventy se mohou lišit v organizaci.
e) Pro účastnice Right eventu pořadatel nezajišťuje líčení, styling, vlasový styling apod.
f) Na Right event musí mít soutěžící s sebou povinně občanský průkaz, boty na podpatku, koktejlové šaty a plavky.
g) Soutěžící se mohou zúčastnit libovolného počtu Right eventů.
h) O termínu a místě konání Right eventů budou soutěžící informovány formou emailu.

4. Finále
a) Posledním kolem soutěže je finále.
b) Podmínky a povinnosti pro finalistky jsou určeny zvláštní smlouvou mezi soutěží a finalistkou.
c) V rámci finále volí porota tyto tituly: Miss Right (Hlavní titul na základě vyhodnocení poroty), Miss Right NET (Nejvyšší počet online hlasů od sledujících na missright.net), Miss Right Partner (Rozhoduje hlavní partner soutěže).
d) Vítězky získávají kromě práva užívání titulu vítězky další ceny, které jsou průběžně zveřejňovány na missright.net.

6. Všeobecná ustanovení
a) Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel soutěže na dobu nezbytně nutnou.
b) Soutěžící vyjadřují souhlas s uvedením svého jména a vizuálního vyobrazení v rámci zveřejňování průběžných výsledků a finále.
c) Registrací do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s všeobecnými podmínkami a pravidly soutěže Miss Right.
d) Organizátor si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže učinit konečné rozhodnutí.
e) Veškeré obrazové a zvukové záznamy ze soutěže pořízené dodavateli soutěže jsou majetkem organizátora.